تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۶
تصاويری از مراسم اهدای جوایز چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از نگاه هاژه