تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۸
عفو و گذشت 5 قاتل توسط اولیای دم در خوی

با اشاعه فرهنگ عفو و بخشش درشهرستان خوی از ابتدای امسال 5 موردحکم قضایی قصاص نفس با رضایت اولیای دم به صلح و سازش انجامیده است .

حسنزاده رئیس حوزه قضایی شهرستان خوی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی علل قتل های درون خانواده گفت: با تلاش ریش سفیدان ، اعضای شورای حل اختلاف و مقامات قضایی از ابتدای امسال 5 فقره حکم قصاص نفس با بخشش اولیای دم در پای چوبه دار متوقف و قاتلان زندگی دوباره ای یافته اند
وی افزود: هم اکنون 30 فقره پرونده قتل از شهرستان‌های شمال آذربایجان غربی در دادگاه کیفری یک شمال استان در خوی وجود دارد که 16 فقره رسیدگی شده و در مرحله صدور حکم هستند و بقیه در حال رسیدگی است 
حسنزاده رسیدگی و صدور به موقع و اجرای احکام را از مهمترین راهکاری های پیشکیری از قتل های درون خانوداه دانست.