تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
مصاحبه با دکتر سلیمان رسولی دبیر برگزیدە فیزیک در کشور
برای دیدن گزارش تصویری روی لینک زیر کلیک نمایید.