تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش پنج / بەشی پێنج
در فارسی تعدادی از حروف صدادار نوشته نمی شوند اما تلفظ می گردند مانند حروف صدادار (  َ فتحه/   ِکسره /   ُ ضمه ) در صورتی که در زبان کوردی صداها نیز به حرف تبدیل می شوند.
در زبان کوردی حرفی وجود ندارد که نوشته شود اما خوانده نشود به عبارت ساده تر نوشتار براساس گفتار شکل میگیرد. مثلا جمله فارسی (من خیلی گشنه هستم) را با الفبای کوردی به این صورت مینویسیم (مه‌ن خێیلی گۆشنێ هه‌سته‌م)