تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش ده / بەشی ده
حرف ( ئــ ) تقریبا معادل همزه ( ء ) در فارسی است. در زبان کوردی بصورت بسیار خفیف ادا می شود و همیشه در ابتدای کلمات کاربرد دارد. همچنین به تمامی مصوت ها هم می چسبد.
در زبان کوردی هیچ کلمه ای با “الف” شروع نمیشود بلکه با همزه ( ئـ ) آغاز می گردد.