تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۹
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش سیزده / بەشی سێزده
حرف ( ڵ ) در اکثر زبان های دنیا وجود دارد اما در زبان فارسی وجود ندارد. حرف ( ل ) نازک تلفظ می شود اما حرف ( ڵ ) غلیظ تلفظ می گردد.
( ل ): لاله / هەولێر / چالاک
( ڵ ): کڵاو / ( apple = ئه‌پڵ )
هیچ کلمه ایی در زبان کوردی با آوای ( ل غلیظ یا ڵ ) آغاز نمیگردد و اگر کلمه ایی با ( ل ) شروع شود حتما ( ل  نازک ) است.