تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۸
سارق حرفەای مغازەهای مهاباد در چنگال قانون گرفتار شد
بە گزارش پایگاه خبری هاژه، سارق حرفەای کش‌رو زن (دخل زن) غیر بومی مغازەها، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مهاباد دستگیر شد.

فرماندە نیروی انتظامی شهرستان مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: در پی وقوع چندین فقرە سرقت مغازە، بە دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان مهاباد قرار گرفت.
سرهنگ برزو تجاری افزود: ماموران انتظامی مهاباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند یک سارق حرفەای کش‌رو زن(دخل زن) را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
این مقام انتظامی افزود: سارق در بازجویی‌های فنی بە بیش از ۱۰ فقرە سرقت بە ارزش ۳٥ میلیون تومان اعتراف نمودە و پروندە وی جهت سپری مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید.
بە گزارش هاژە، این سارق حرفەای، از مغازەهای مهاباد و شهرهای اطراف اقدام بە سرقت و دخل‌زنی نمودە بود کە در نهایت توسط کارآگاهان ادارە آگاهی مهاباد در محور مهاباد_ ارومیە دستگیر و در چنگال قانون گرفتار شد.