تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۲۷
صدور اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای شهرک صنعتی مهاباد

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: شش اخطاریه زیست محیطی برای تعدادی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی مهاباد صادر و ارسال شد.

فاروق سخنور در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: این واحدها که خروجی پساب تولیدی آنها دارای بار آلایندگی بیش از حد استاندارد مورد قبول سازمان حفاظت محیط زیست است،مکلف شدند تا نسبت به راه اندازی پیش تصفیه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: متأسفانه درصد زیادی از فاضلاب تولیدی این واحدها به دلیل عدم ظرفیت تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی بصورت خام و بدون تصفیه وارد زهکش های اطراف شهرک صنعتی می شود و تولید بوی نامطبوع این فاضلاب باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین منطقه شده است.

سخنور تصریح کرد: تاکنون شش اخطاریه زیست محیطی برای تصفیه خانه مرکزی شهرک صنعتی و تعدادی از واحدهای مستقر در شهرک صادر شده و مدیرکل شهرک های صنعتی استان نیز برای احداث پیش تصفیه این واحدها مهلت تعیین کرده است و در صورت ادامه آلایندگی، این واحدها به عنوان واحدهای آلاینده معرفی و مالیات قانون آلایندگی از این واحدها اخذ خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: در پنج ماهه اول سال جاری136 مورد پایش با هدف نظارت بر روند فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی، مراکز فنی معاینه خودرو، پایش پسماندهای پزشکی و محل دفن زباله شهری توسط کارشناسان پایش این اداره انجام شده است.