تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۱۸
چهار شهر سلماس، مهاباد، ماکو و شوط وارد این طرح شده اند
این طرح که از اول مهر ماه در سراسر کشور توسط ادارات کل بیمه سلامت استانها آغاز گردیده است در این استان نیز ابتدا در شهرستان سلماس سپس در مهاباد و ماکو و اکنون در شهرستان شوط به مرحله اجرا در آمده است . این طرح تا پایان سال در تمامی شهرهای استان اجرایی خواهد شد .

 این طرح که از اول مهر ماه در سراسر کشور توسط ادارات کل بیمه سلامت استانها آغاز گردیده است در این استان نیز ابتدا در شهرستان سلماس سپس در مهاباد و ماکو و اکنون در شهرستان شوط به مرحله اجرا در آمده است . این طرح تا پایان سال در تمامی شهرهای استان اجرایی خواهد شد .

 در این طرح تمامی بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی اداره کل بیمه سلامت به صورت خانواری تحت پوشش طبابت و مراقبت پزشکی یکی از پزشکان عمومی طرف قرارداد با طرح قرار میگیرند ، تمامی اعضاء خانواده باید با هماهنگی غیر حضوری قبلی با پزشک انتساب شده خود که شماره تلفن آن پزشک طی پیامک به سرپرستان خانوار اعلام شده است، نسبت به مراجعه به مطب پزشک اقدام و نسبت به تکمیل پرونده بهداشتی خود اقدام نمایند .
این بیمه شدگان در مواقع نیاز( بجز موارد اورژانس) می بایست ابتدا به پزشک انتسابی خود مراجعه و در صورت صلاحدید پزشک خود و نیاز به دریافت خدمات تخصصی با ارجاع ایشان ، خدمات تخصصی را در مراکز دولتی طرف قرارداد دریافت نمایند .

 حق ویزیت دریافتی پزشک انتسابی این بیمه شدگان تنها مبلغ 6 هزار تومان است مابقی حق ویزیت توسط اداره کل بیمه سلامت بصورت سرانه میشود .

در استان آذربایجان غربی بیش از 532 هزار نفر تحت پوشش این صندوق بیمه ای در بیمه سلامت هستند که آمار این افراد در شهرستان مهاباد بیش از ۴۷ هزار نفر میباشد .