تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۶
مراسم روز دانشجو در مهاباد برگزار شد

مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور مهاباد برگزار گردید.

بەگزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە؛ امروز ١۶ آذر ١۴٠٠ مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد و پیام نور مهاباد، با حضور مسئولان شهرستانی و شخصیت‌های دانشگاهی برگزار شد.

عارف خدرلو، معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در این مراسم گفت: عدالت آموزشی در حال حاضر رعایت می‌شود. چنان کە در سال‌های گذشتە برای ورود بە مراکز آموزشی عالی و خصوصی نیز نیاز بە آزمون ورودی کنکور بود اما اکنون این امکان فراهم شدە کە افراد مختلف بدون کنکور بتوانند بە دانشگاه راه پیدا کنند. هر چند کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها، متفاوت است.

در ادامە فرماندار اظهار داشت: برای دانشجویان باید محیطی فراهم شود کە بدون دغدغە و با صراحت مشکلات و انتقادات خود را گفته و در امورات جامعە شرکت داشتە باشند.

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعە شهرستان مهاباد دربارە جایگاه دانشجو بیان داشت: در سیر تاریخ و بدون لحاظ زمان، دانشجو زبان گویا جامعە و گوش شنوا چشم بینا جامعە بودە است. آینده جامعە نیز در دست افرادیست کە از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدەاند.

امام جمعە افزود: دانشجو همیشە باید اعتماد بە نفس کافی داشتە و هر جایی کە نقد لازم بودە، آماده گفتن انتقاد خود باشد. مسئولان نیز باید بە نقد دانشجویان توجە داشتە و در برابر انتقاد دانشجویان تحمل کافی و لازم را داشتە باشند.

بهمن کورد، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد گفت: مراسم روز دانشجو همزمان با سراسر کشور امروز در این دانشگاه به شکل باشکوهی با حضور دانشجویان و مسئولان برگزار شد.

رییس دانشگاه آزاد مهاباد افزود: دانشجو باید در راستای معرفت اسلامی، تربیت اخلاقی و معنوی و همچنین اعتلای سطح علمی و آموزشی کشور، گام‌‌ برداشتە و بیش از پیش بە این مهم اهمیت دهد.

معروف خلیلی، رییس دانشگاه پیام‌نور، مرکز مهاباد اظهار داشت: دانشگاه پیام نور مهاباد در چند سال گذشتە در عرصەهای مختلف علمی موفق شدە کە دانشجویانی با سطح علمی و رتبەهای عالی را تحویل جامعە علمی کشور دهد.

در ادامە بزرگداشت روز دانشجو، گروەهای هنری و موسیقی بە اجرای برنامە پرداختند در پایان، از دانشجویان ممتاز دانشگاه‌های پیام نور آزاد مهاباد تقدیر بە عمل آمد.

١۶ آذر در تقویم رسمی کشور بە عنوان روز دانشجو تعیین شدە و قشر دانشجویی و دانشگاهی کشور در این روز مراسمات دانشجویی را برگزار می‌کنند.

بە گزارش هاژە؛ اگر چە در ظاهر ١۶ آذر بە عنوان روز دانشجو نامگذاری شدە اما در عمل بە هیچ یک از دانشجویان و نمایندگان دانشجویان در این مراسم‌ها فرصت دادە نشد کە دغدغەها و مشکلات دانشجویان را بیان کنند.