تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۴
آخرین وضعیت واکسیناسیون دانش‌آموزان مهابادی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، در واکنش به آمار اعلام شده از سوی شبکه بهداشت  و درمان مهاباد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد آخرین وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 17 سال را تشریح کرد.

مورخه 21 آذرماه رییس شبکە بهداشت و درمان در خصوص واکسیناسیون دانش‌آموزان گفته بود: شهرستان مهاباد در ردە آخر واکسیناسیون دانش‌آموزی قرار داردتا کنون نزدیک بە ١٨۵٠٠ نفر از ٢٠٨٠٠ دانش‌آموز مهاباد واکسینە شدەاند کە این میزان نزدیک بە ٨٨ درصد از جمعیت هدف استاین آمار نشان‌دهندە آن است کە میزان واکسیناسیون دانش‌آموزان مهابادی در ردە آخر استانی قرار دارد.

کریم سلیمانی در واکنش به آمار واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان، در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: اگرچه پیش‌تر جامعه آماری دانش‌آموزان‌ 20 هزار و 830 نفر اعلام شده اما تعدادی از دانش آموزان 12 الی 17 سال مهاجرت و یا ترک تحصیل کرده‌اند.

وی افزود: در آمار مذکور تعداد دانش آموزان بزرگسال نیز در نظر گرفته نشده است، چرا که سن آنها بالای هفده سال می‌باشد.

سلیمانی تصریح کرد: آمار دقیق دانش آموزان رده سنی 12 الی 17 سال شهرستان 19 هزار و 298 نفر است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 18 هزار و 486 دانش‌آموز تا مورخه 19 آذرماه واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و درصد تحقق واکسیناسیون در این رده سنی به 95.79 رسیده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در ادامه با تشریح و تفکیک آمار واکسیناسیون دانش آموزان در پایه‌های مختلف اظهار کرد: تا مورخه 19 آذرماه در پایه هفتم 3 هزار 860 ، در پایه هشتم 3 هزار و 596 و در پایه نهم 3 هزار و 463 دوز واکسن تزریق شده است.

وی در پایان افزود: تا مورخه مذکور 2 هزار و 827 دوز در مقطع دهم، 2 هزار و 792 دوز در مقطع یازدهم و 2هزار و 760 دوز در مقطع دوازدهم تزریق شده است.