تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱
مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، طی مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه آراد اسلامی مهاباد تقدیر شد.

در این مراسم از دکتر سیروان آتشک در گروه علوم انسانی، دکتر ابراهیم عباسی در گروه علوم پایه  و دکتر امید رحمانی در گروه فنی و مهندسی به عنوان پژوهشگران برگزیده این دانشگاه تقدیر شد .

همچنین از دکتر کیومرث کریمی در گروه علوم انسانی به عنوان پژوهشگر فعال معرفی و تقدیر گردید .

در فرایند انتخاب پژوهشگران برتر واحد مهاباد، فعالیتهای پژوهشی 3 سال اخیر اساتید مورد بررسی قرار گرفت و درآن دکتر سیروان آتشک  با چاپ 18 مقاله ISI و علمی پژوهشی ، ارائه 9 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی و چاپ یک عنوان کتاب ، دکتر ابراهیم عباسی  با چاپ 17 مقاله ISI و علمی پژوهشی و ارائه 4 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی، دکتر امید رحمانی با چاپ 15 مقالهISI و علمی پژوهشی و تألیف یک عنوان کتاب  و دکتر کیومرث کریمی با چاپ 17 عنوان مقاله علمی پژوهشی ، ارائه 21 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی و چاپ یک عنوان کتاب  در سال اخیر،  به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد انتخاب شدند .

همچنین مقاله دکتر امید رحمانی در مجله Journal of Co2Utilizatiol زیر مجموعه انتشارات الزویر (Elsevier) با IF=7.13  به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید.

 شایان ذکر است که انتخاب پژوهشگر برتر و فعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برمبنای فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی واحد مهاباد اعم از چاپ مقالات در مجلات ISI  و علمی پژوهشی ، ارائه مقالات در کنفرانسهای ملی و بین المللی، طرح های تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی، چاپ کتاب، ثبت اختراع و عضویت در هیأت مدیره مجلات علمی ملی  و بین المللی انجام گرفته است .