تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۸
مجموع دستگیرشدگان شهرداری بوکان به ٥ نفر رسید
به گزارش هاژه به نقل از کردپرس، سخنگوی شورای شهر بوکان بازداشت یک نفر دیگر به اتهام تخلفات ساختمانی در شهرداری این شهر را تایید کرد و گفت: با توجه به دستگیری های قبلی اکنون ٥ نفر از کارمندان شهرداری بوکان بازداشت شده اند.
 
علی قادری افزود: پیشتر ٤ نفر از کارمندان شهرداری بوکان به اتهام تخلفات ساخت و ساز دستگیر و ٤ نفر خارج از مجموعه شهرداری در همین ارتباط دستگیر شده بودند.
او ادامه داد: همچنین در روزهای اخیر مسئول دفتر شهردار سابق و یک نفر دیگر از کارمندان شهرداری بوکان و ٣ نفر دیگر در خارج از مجموعه دستگیر شده اند.
قادری بیان کرد: تا این لحظه تحقیقات در دادستانی در حال بررسی است و هنوز نتیجه پرونده به صورت رسمی اعلام نشده است.
سخنگوی شورای شهر بوکان گفت: پروژه های ساخت و ساز غیر مجاز از سال گذشته شروع شده و تا کنون ۳هزار واحد به صورت غیرقانونی در بوکان ساخت شده است.
او تاکید کرد: در حال حاضر این روند متوقف شده است و جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته شده است.
قادری گفت: شنیده ها حاکی از آن است برای ساخت هر واحد در خارج از محدوده حداقل ١٠ تا ٢٠ میلیون تومان رشوه باید پرداخت می شد که گاها این رشوه تنها برای یک طبقه بوده است ولی این مورد اثبات نشده است.
بر این اساس تا کنون ١٢ نفر شامل ٥ نفر از کارمندان شهرداری بوکان و ٧ نفر خارج از مجموعه در ارتباط با ساخت و سازهای غیر مجاز دستگیر شده اند.