تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
اولین مرکز سورتینگ میوه مهاباد راه‌اندازی شد

به گزارش پایگاه خبری هاژه، روز شنبه ١٥ بهمن‌ماه ١٤٠٠ و  در چهارمین روز از دهه فجر، اولین مرکز سورتینگ و درجەبندی میوه تازه با حضور مسوولین شهرستانی مهاباد راه‌اندازی شد.

جعفر ایمانیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد در گفتگو با هاژه گفت: مرکز سورتینگ دماوند با سرمایەگذاری و مالکیت بخش خصوصی در جهت درجەبندی و بستەبندی میو‌های هستەدار شهرستان مهاباد راه‌اندازی شدە است.

وی تصریح کرد: این مرکز با اعتباری بالغ بر ٢٠٠ میلیارد ریال و ظرفیت ١٥ هزار تن میوه تازه، برای بیش از ٧٠ نفر بە صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

ایمانیان از راه‌اندازی این طرح به عنوان بەثمرنشستن آرزوی چندین ساله باغداران مهابادی یاد کرد و گفت: درجەبندی و بستەبندی میوەهای هستەدار علی‌الخصوص سیب مهاباد باعث رونق صادرات این محصول به کشورهای خارجی خواهد شد.