تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
افتتاح سه پروژه ورزشی در مهاباد
گزارش: امیر قادری

امروز ٢١ بهمن، برنامەهای دهمین روز دهە فجر در شهرستان مهاباد برگزار شد.


صبح امروز با حضور مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری، چند طرح عمرانی و ورزشی در شهرستان مهاباد مورد بهرەبرداری قرار گرفت.


افتتاح سه طرح ورزشی، بهرەبرداری از آسفالت راه‌های روستایی، دیدار با خانوادە شهدا و حضور در برخی از پاسگاەهای نظامی و انتظامی بخش خلیفان و منگور شرقی از برنامەهای آخرین روز دهە فجر در شهرستان مهاباد بود.


مریم کاظمی‌پور، معاون توسعە ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با هاژە گفت: در راستای دستور وزیر ورزش مبنی بر تکمیل پروژەهای نیمەتمام، امروز سالن ورزشی خلیفان بە بهرەبرداری می‌رسد. سعی بر آن است با تکمیل پروژەهای نیمەتمام در سطح استان، سرانە ورزشی آذربایجان غربی کە پایین‌تر از میانگین کشوریست بە حد مطلوبی برسد.


قرنی مصطفی‌پور، رییس ادارە ورزش و جوانان مهاباد عنوان داشت: بە مناسبت دهە فجر سە طرح ورزشی در شهرستان بە بهرەبرداری می‌رسد. سالن ورزشی شهر خلیفان، سالن ورزشی جوانان و بهرەبرداری از سیستم روشنایی استادیوم آزادی طرح‌های افتتاحی ادارە ورزش و جوانان شهرستان می‌باشد.


مصطفی‌پور افزود: اولین پروژە مورد بهرەبرداری، سالن چندمنظورە ورزشی شهر خلیفان در زمینی بە مساحت ١۶۵٠ متر مربع با اعتبار پنج میلیارد تومان است. پروژە دوم، بهرەبرداری از سیستم روشنایی ورزشگاە آزادی مهاباد است کە اعتبار این پروژە چهار میلیارد تومان می‌باشد. پروژە آخر نیز، افتتاح سالن ورزشی جوانان در شهرک بهار است کە اعتبار تعیین شدە برای آن پنج میلیارد تومان بودە است.

در جریانافتتاح سالن ورزشی جوانان از شاهو محمدی قهرمان ملی شنا سندروم داون و الینا رحیمی، پینگ‌پنگ‌باز ملی‌پوش مهابادی تقدیر بە عمل آمد.

 

در دهمین روز از دهە فجر، پروژە آسفالت راە‌های روستایی سلوک، یارالی و آفان بە میریسە بە طول نزدیک بە ١١کیلومتر مورد بهرەبرداری قرار گرفت.

رحمت نویدی‌نیا، سرپرست ادارە راهداری و حمل و نقل جادەای شهرستان مهاباد دربارە پروژەهای آسفالت راه‌های روستایی گفت: پروژەهای افتتاحی امروز بە طول ١١ کیلومتر و اعتبار هشت میلیارد بودە کە در قالب آسفالت و بهسازی جادە روستاهای سلوک و یارالی بە طول ۴٫۳ کیلومتر و اعتبار ٣ میلیارد و پانصد میلیون تومان و پروژە آسفالت جاده آفان به میریسه به طول ۶ کیلومتر و نیم، با اعتبار ۴ میلیارد و پانصد میلیون تومان می‌باشد.

دیدار با خانوادە شهدا و حضور در برخی از پاسگاه‌های نظامی و انتظامی شهرستان، از دیگر برنامەهای مسئولین در دهمین روز از دهە فجر بود.


در دهە فجر امسال میزان ٢١٠ میلیارد تومان پروژەهای راه‌سازی، آب و برق، مدرسه، گازرسانی، خدماتی و اشتغالزایی در شهرستان مهاباد افتتاح و یا کلنگ‌زنی می‌شود.