تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
آخرین وضعیت قیمت خرید تضمین گندم برای سال آینده اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از تصویب قیمت جدید گندم در سال 1401 در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: قیمت گندم برای سال آینده(1401) در کمیسیون تلفیق مجلس 9 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

وی افزود: قیمت گندم باید توسط شورای قیمت گذاری جهاد کشاورزی تعیین می‌شد، ولی کمیسیون تلفیق برای آن بودجه تعیین کرده و قیمت هر کیلو گندم را 9 هزار و 500 تومان تعیین کرده است.

محمودزاده تصریح کرد: در چند روز آینده در صحن علنی مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم به رأی گذاشته می‌شود و در صورت تصویب همان قیمت خواهد بود.

به گزارش هاژه، اگرچه نرخ پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم برای سال آینده 7 هزار و 500  تومان بود ولی مجلس به منظور حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات این رقم را افزایش داده است.

درحال حاضر خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از سوی مجلس برای سال آینده 9 هزار و 500 تومان پیشنهاد شده که 4 هزار و 500 تومان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و 2 هزار تومان بالاتر از نرخ پیشنهادی دولت است.