تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۰
جوان مهابادی بر اثر گازگرفتگی جان باخت

 

روز پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401 جوان 33 ساله با نام فاروق م ب در محله "کانی صوفی رشید" مهاباد در اثر گازگرفتگی جان باخت.

برادر وی در گفتگو با هاژه اظهار داشت: روز پنجشنبه پس از بی اطلاعی از متوفی به منزل وی مراجعه کرده و با مشاهده وضعیت سلامتی فاروق با اورژانس تماس گرفته شد.

وی افزود: جسد او جهت بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی ارومیه انتقال داده شد که صبح امروز جواب کالبدشکافی، علت جانباختن این جوان را نشت گاز مونوکسید کربن اعلام کرد.

برادر متوفی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: وی در داخل اتاق خوابیده بود که به علت جداشدن لوله دودکش در قسمت پشت بخاری دچار گاز گرفتگی شده و در نهایت جان خود را از دست داد.