تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۸
دیدار جمعی و قدردانی پرسنل شهرداری مهاباد از شهردار
به گزارش هاژه، جمعی از مسئولین و کارمندان شهرداری مهاباد به‌ بهانە تبریک عید سعید فطر در محل دفتر شهردار حضور یافتند و با اهدای لوحی مکتوب از تلاش‌های وی قدردانی کردند. 

در گزارش این دیدار آمده: این جمع که به نمایندگی از کل مجموعه شهرداری در این دیدار حضور داشتند تلاش‌های بی‌وقفه‌ی شهردار را در زمینە مدیریت امور مالی و منابع انسانی ارج نهاده و از تکریم مجموعه توسط وی به عنوان بارزترین مولفه‌ی مدیریتی یاد کردند. 
«بابک رستم‌پور»، شهردار مهاباد، در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات مجموعه‌ی همکارانش تاکید کرد: ارائه خدمت به مردم و انجام وظایف محولە شهرداری صرفا با تلاش‌های شبانه‌روزی تک‌تک اعضای یک مجموعه ساختارمند و مسئولیت‌پذیر قابل دستیابی است. 
وی در این خصوص به بیان انتظارات خود پرداخته و افزود هیچ‌گاه از تلاش‌های خود در راستای خدمت صادقانه بە شهروندان و همچنین رفع دغدغه‌های معیشتی کارکنان فروگذار نخواهد کرد.
شایان ذکر است «بابک رستم‌پور» در حالی سکان شهرداری مهاباد را به دست گرفت که چالش‌های مالی‌ فراروی این سازمان، بە دلیل سوءمدیریت و عدم سلامت اداری و نیز به تبع وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی، تا حدِ به تعویق افتادنِ چند ماهه حقوق و مزایای کارمندان گریبان‌گیر این مجموعه شدەبود.
 شهردار کنونی مهاباد، علاوه بر از سرگیری فعالیت در امورات عمرانی و مبلمان شهری، تسویه کامل حقوق و مزایای معوقه‌ی پنج ماهِ اخیر کارمندان را نیز محقق کردە‌است. «رستم‌پور» علی‌رغم شرایط  بە غایت نامطلوب کنونی، در این مدّت محدود، کارنامه‌ی مطلوبی از خود ارائه داده که ارتقاء وضعیّت و رضایت جمعی را در پی داشته است و بارقە امید بە بهبود وضعیت مدیریت شهری را در دل شهروندان و پرسنل سازمان زندە نگاە داشتە است.