تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۸
با ماشین آب‌بندی نشده چه کارهایی نباید انجام داد؟