تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱۹
واژگونی خودرو در جادە برهان یک کشته برجای گذاشت


بعد از ظهر امروز در اثر واژگونی خودرو پژو در مسیر مهاباد بە بوکان (برهان) راننده خودرو جان خود را از دست داد.


بە گفتە شهروندخبرنگاران هاژە؛ نبود علائم هشداردهندە، وضعیت نامناسب جاده و همچنین عرض کم این راه ارتباطی، علت وقوع این حادثه بوده است.


جادە برهان یکی از پرترددترین جادەهای فرعی استان است کە بە دلیل نبود استاندارد و عرض کافی، بە مسیری پرخطر برای عابرین تبدیل شدە است.