تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۶
زمان برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی ناله شکینه تغییر کرد
به گزارش پایگاه خبری هاژه، زمان برگزاری نخستین جشنواره استانی  تئاتر خیابانی ناله شکینه تغییر کرد و این جشنواره در تیرماه برگزار می شود.
«افشین ناصری» دبیر نخستین جشنواره تئاتر خیابانی ناله شکینه به هاژه گفت: قرار بود این جشنواره ۲۷ اردیبهشت ماه به مدت سه روز در بوکان برگزار شود اما تاریخ برگزاری این جشنواره به هفته اول تیرماه تغییر کرد.
وی افزود: به علت آماده نبودن تعدادی از گروه های راه یافته به بخش رقابت جشنواره و با درخواست آنها زمان برگزاری جشنواره تغییر کرد.
ناصری خاطری نشان کرد: با نظر هیئت بازبینی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، ۱۲ گروه نمایشی از آذربایجان غربی به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کردند که برای اولین بار  در هفت روستای پرجمعیت و نزدیک به شهر بوکان به اجرای تئاتر خیابانی خواهند پرداخت.