تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱
یک عضو شورای اسلامی شهر سنندج استعفا کرد
به گزارش هاژه،یک عضو شورای اسلامی شهر سنندج با درخواست شخصی و به دلیل بیماری از سمت خود استعفا داد.
وفا اصلانی عضو شورای شهر سنندج با درخواست شخصی و به دلیل بیماری از عضویت در این شورا استعفا داد.
استعفای اصلانی روز گذشته در جلسه رسمی شورا مورد موافقت کل اعضای شورای شهر سنندج قرار گرفت.
علی‌البدل دوم شورا پس از تایید توسط کمیته انطباق معرفی می‌شود.