تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۳
شورای شهر کامیاران منحل شد

به گزارش پایگاه خبری هاژه، هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور پس از بررسی شکایت واصله از هیئت‌های عالی استان ها و با توجه به اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی، انتخابات شورای شهر کامیاران را باطل اعلام کرده بود.

به گفته رسانەهای محلی، بر اساس حکم شورای تامین استان کوردستان، شورای شهر کامیاران به صورت رسمی منحل شده است.
 
طی چند روز گذشته نیز ساختمان شورای شهر کامیاران با حکم این شورا پلمب و از فعالیت اعضای شورای این شهر ممانعت به عمل آمده بود.