تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۶
گلایه ساکنان کوی کارکنان شهرداری مهاباد خطاب به مسئولان/فیلم

گزارش تصویری هاژه از گلایه ساکنان کوی کارکنان شهرداری مهاباد خطاب به مسئولان