تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲
دعوت از صاحبان سرمایه و طرح به حضور در همایش سرمایەگذاری مهاباد
پژمان اسمعیل نژاد

به گزارش هاژه، جلسه هماهنگی همایش فرصت‌های سرمایەگذاری شهرستان مهاباد با حضور نمایندگان ادارات و نهادهای ذیربط در سالن جلسات شورای اسلامی شهر مهاباد برگزار شد.

آرش شهابی، دبیر اجرایی همایش در گفتگو با هاژه گفت: همایش فرصت‌های سرمایەگذاری مهاباد با مدیریت فرمانداری شهرستان و ادارات تحت امر بە منظور معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرمایەگذاری در حوزه‌های گردشگری، تولید، مواد غذایی، ورزش، فرهنگ و ... در شهرستان مهاباد برگزار خواهد شد کە دارای دو دبیرخانه از جمله: دبیرخانه علمی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه اجرایی واقع در ساختمان شورای اسلامی شهر مهاباد بوده که فعالیت خود را بە صورت گسترده آغاز کردە است.

این عضو شورای اسلامی شهر مهاباد ادامە داد: در این همایش بر آن خواهیم بود تا بستەهای سرمایەگذاری آمادە از لحاظ جانمایی، اخذ استعلامات لازم، میزان آورده ریالی، طرح توجیهی، فنی و اقتصادی برای شخص یا شرکت سرمایەگذار را آمادە کنیم تا در روز همایش این طرح‌ها ارائە دهیم.

شهابی با اشاره به اینکه تاکنون بستەهایی از سوی شهرداری مهاباد، اداره صمت و جهاد کشاورزی آمادە شدە کە نیاز بە بازنگری و بروزرسانی دارد، افزود: امیدواریم کە سایر ادارات و ارگان‌های ذیربط در اسرع وقت نسبت بە آمادەسازی و ارائه طرح‌های خود بە دبیرخانه علمی همایش همت گمارند.

 

دبیر اجرایی همایش فرصت‌های سرمایەگذاری شهرستان مهاباد تاکید کرد: تمامی صاحبان ایدە و صاحبان سرمایە اعم از منقول و غیرمنقول می‌توانند با مراجعە به دبیرخانەهای همایش و یا ادارات ذیربط، اطلاعات جامعی را در زمینه نحوە ارائه طرح دریافت کنند.

به گزارش هاژه، اعضای حاضر در جلسه،بە بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص نحوه برگزاری همایش  و همچنین آسیب‌شناسی همایش‌های برگزار شدە در سطح منطقه پرداختند. لازم بە ذکر است کە تاکنون زمان برگزاری و همچنین سطح همایش اعم از منطقەای، ملی و یا بین‌المللی بودن آن مشخص نشدە و در جلسات آتی و پس از پاسخ استانداری آذربایجان غربی اعلام خواهد شد.