تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۷
رساله دکتری در خصوص نظریات تفسیری علامه احمدیان رتبه ممتاز را کسب کرد

به گزارش هاژه، صبح روز پنج‌شنبه 6مرداد 1401، جلسەی دفاع از رسالەی دکترای"عبداللە احمد محمد"(دانشجوی دکترای تفسیر قرآن)، تحت عنوان:"الملا عبداللە احمدیان وآراۇه فی مجال التفسیر_دراسة تحلیلیة مقارنة"(= ملا عبداللە احمدیان و نظریّات تفسیری‌ او_پژوهشی تحلیلی و تطبیقی)، در دانشگاه سلیمانیه در اقلیم کوردستان، برگزار گردید و پس از بحث و گفتگو و بررسی، نامبرده توانست با درجه‌ی ممتاز از رساله‌ی خویش دفاع کرده و به درجه‌ی دکترا در رشته‌ی اسلام‌شناسی_گرایش تفسیر قرآن نائل گردد.

لازم به ذکر است که پیش‌تر نیز "3 پایاننامەی کارشناسی ارشد مرتبط، شامل:1."زندگی‌نامە و آثار"(1390)،2."تفکر و اندیشە"(1400؛ چاپ‌شدە:1400)،و 3."شعر استاد احمدیان"(1400؛ چاپ‌شدە:1401)، در دانشگاههای اربیل، ارومیە و مهاباد نگاشتە شدە است.

  هیئت‌داورانِ جلسەی دفاع از رسالەی دکترای نامبرده:

1.پروفسور دکتر عرفان رشید شریف(دانشگاە سلیمانیە)؛

2.دکتر زیاد اسماعیل محمد(دانشگاە صلاح‌الدین)؛

3.دکتر عبدالفتاح حسین سلیمان(دانشگاە سلیمانیە)؛

4.دکتر فاروق عمر احمد(دانشگاە حلبچە)؛

5.دکتر عبدالقهار صبری عبدالله( دانشگاە زاخو)؛

6.پروفسور دکتر آراس محمد صالح(دانشگاە سلیمانیە)؛ استاد راهنمای رسالەی دکترا.