تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲۲
قانون درباره پرداخت خسارت به شخص ثالث در حوادث رانندگی چه می‌گوید؟
به گزارش هاژه به نقل از ایسنا، یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون شرکت های بیمه‌ای مکلف هستند تمام خسارت وارد شده به شخص ثالث را در حوادث رانندگی بدون محدودیت پرداخت کنند.
مهدی سلطانی با اشاره به ورود تکنولوژی های جدید به زندگی انسان ها از چند قرن قبل، اظهار کرد: یکی از این ابزارها خودروها هستنند که امروزه به دلیل استفاده نادرست انسان ها از آن به عنوان ارابه مرگ شناخته می شوند و هر روزه برخی از مردم خسارات مالی و جانی زیادی را به دلیل تصادفات جاده ای متحمل می شوند.
وی ادامه داد: از سالها قبل با ورود شرکت های بیمه زمینه ای فراهم شد تا به عنوان یک چتر حمایتی برای بیمه گذار(مالک خودرو) یا شخص ثالث( شخص زیان دیده) عمل کنند و وظیفه دارند تا خساراتی که به بیمه گذار یا شخص ثالث وارد شده را جبران کنند تا کمتر در مشقت و تنگنا قرار گیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: علیرغم اینکه در قانون تمام موارد لازم برای پرداخت خسارت از طرف شرکت های بیمه به اشخاص ثالث مشخص شده، اما امروزه می بینیم حجم قابل توجهی از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به این نوع از بیمه ها هستند.
وی اضافه کرد: در قانون شخص ثالث، میزان پرداخت خسارت محدود نشده، حتی اگر راننده گواهینامه نداشته باشد، خودرو سرقتی باشد، فرد در حالت مستی رانندگی کند و یا اینکه گواهینامه او متناسب با خودرویی که با آن رانندگی می کند نباشد، بیمه باید تمام خسارت را به شخص ثالث پرداخت کند و حق مسدود کردن پرداخت خسارت را ندارد.
سلطانی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از پرونده های قضایی که در حوزه خودرو وجود دارد، مربوط به این مسئله است که راننده ای که تصادف کرده فاقد گواهینامه بوده و یا اینکه پس از وقوع حادثه شخص دیگری را به عنوان راننده معرفی می کنند، بنابراین برخی از شرکت‌های بیمه پس از اطلاع از این موضوع پرداخت خسارت به شخص ثالث را محدود می کنند، درحالیکه این اقدام غیرقانونی است و باید تمام خسارت را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه ای مکلفند تمام خسارت بدنی وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگی را بدون هیچ پیش شرطی پرداخت کنند و هیچ محدودیتی لحاظ نکنند و اگر پرداخت را مشروط کنند، تخلف کرده اند و شخص زیان دیده می تواند از طریق مراجع قضایی علیه آنها اقدام کند.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: برخی شرکت های بیمه ای از شخص زیان دیده سفته یا چک سفید امضا درخواست می کنند که این مسئله هم غیرقانونی است.