تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۷
طرح فیبر نوری مجتمع‌های مسکونی روناس مهاباد بە بهرەبرداری رسید

 

  ششمین روز هفتە دولت، با افتتاح پروژەهای خدماتی در زمینەهای ورزش، عمران شهری، برق و مخابرات در شهرستان مهاباد همراه بود.

طرح فیبر نوری FTTH ادارە مخابرات یکی از پروژەهای افتتاحی ششمین روز هفتە دولت در شهرستان مهاباد بود.

کاوە ابوبکری، رییس ادارە مخابرات شهرستان مهاباد دربارە افتتاح این طرح گفت: طرح فیبر نوری FTTH (فیبر نوری مستقیم بە مشترکان) برای اولین بار در سال ٩٩ بە کشور وارد و مراحل اجرایی آن در شهرستان پس از آن شروع شدە است. استان آذربایجان‌غربی دارای پنج هزار پورت مشترکین FTTH می‌باشند کە هزار مشترک آن مربوط به شهرستان مهاباد است. با افتتاح و بهرەبرداری از این طرح، انتظار می‌رود هزار پورت دیگر بە مشترکین مخابرات شهرستان اضافە گردد.

رییس ادارە مخابرات مهاباد دربارە سرعت خدمات FTTH اظهار داشت: با این زیرساخت انتظار می‌رود سرعت اینترنت مشترکین بە بالای ٢۵ مگابیت برسد. در اینترنت سیم مسی توان اینترنت ٨ تا ١٢ مگابیت بود. از این رو سرعت اینترنت خانگی با فناوری FTTH دو تا سە برابر خواهد شد. هدف‌ وزارت ارتباطات در سطح کشور ایجاد ۵ میلیون اشتراک FTTH در هر سال است، این مقدار در شهرستان مهاباد تا پایان سال ٢ هزار پورت خواهد بود.

ابوبکری افزود: با افتتاح طرح FTTH، فیبر نوری مجتمع‌های مسکونی روناس یک، دو و سە تامین خواهد شد. تا پایان سال شهرک‌های کارمندان، بهداری و دانش در مسیر ورودی مهاباد از سمت میاندواب بە این فناوری مجهز خواهند شد.

کاوە ابوبکری دربارە هزینە این طرح‌ گفت: کل هزینەکرد طرح‌های افتتاحی ادارە مخابرات شهرستان مهاباد در هفتە دولت ٢٫٨ میلیارد تومان خواهد بود، میزان اعتبار پروژە FTTH روناس یک میلیارد تومان می‌باشد.