تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۸
پروژه آبیاری تحت فشار قم‌قلعه مهاباد افتتاح شد

به گزارش پایگاه خبری هاژه، در هفتمین روز از هفته دولت (هشتم شهریورماه ١٤٠١) پروژه شبکه آبیاری تحت فشار پایاب سد مهاباد واقع در روستای قم قلعه با حضور ذوالفقاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی و مسوولان شهرستانی به بهرەبرداری رسید.

رحمن پیرەبابی، رییس سازمان جهاد کشاورزی مهاباد در مراسم افتتاح این پروژه گفت: تلفات آب بیش از حد مجاز به علت قدمت شبکه، نامناسب بودن پوشش بتنی و طولانی‌ بودن کانال‌های موجود، طولانی بودن دور آبیاری، عدم توزیع عادلانه و یکنواخت آب در بین اراضی و راندمان زیر ٣٠ درصد، از مشکلات شبکه انتقال و توزیع موجود بود.

وی افزود: با اجرای این طرح مصرف آب مطابق مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، بیش از ٤٠ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، راندمان آبیاری بهبود، تقسیم آب بە صورت عادلانه انجام می‌گیرد کە در نتیجه باعث افزایش بهرەوری و ایجاد اشتعال خواهد شد.

پیرەبابی در مورد مساحت این طرح گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ٢٣ میلیار تومان، بیش از ٥٨٥ هکتار از اراضی باغی و زراعی را بە صورت قطرەای و بارانی تحت پوشش قرار خواهد داد کە در نتیجه مصرف آب از ٧ و نیم میلیون متر مکعب بە ٤ میلیون متر مکعب خواهد رسید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مهاباد گفت: بارندگی بیش از ۴۰۰ میلی متر و خاک مناسب، وجود ۱۴ ماده معدنی و جلوگیری از خام فروشی و توجه به فرآوری صنایع پایین دستی پتروشیمی همگی از ظرفیت بالای شهرستان است که با سرمایه گذاری در این بخش ها می توان وضعیت اقتصادی و اشتغال موجود را بهبود بخشید.

امیر قادری با بیان اینکه طرح آبرسانی و مصرف بهینه از منابع آبی از پروژه های شاخص شهرستان است که به بهره برداری رسید، گفت: با افتتاح این پروژه بیش از سه میلیون مترمعکب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی خواهد شد که در راستای حمایت دولت از تولید به بهره برداری رسیده است.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تحت پوشش قرار دادن اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: در دورەای کە شرایط اقلیمی و رفتار برخی همسایگان مبنی بر سدسازی‌های گستردە بر روی آب‌های ورودی بە داخل کشور مشکلات عدیدەای را بر مردم ما تحمیل کردە، پروژەهایی از این دست می‌توانند در راستای سرمایەگذاری ما بر روی منابع آبی تعیین‌کنندە باشند.

وی تصریح کرد: انتظار ما این است کە این پروژه‌ها با سرعت هرچە تمام اجرایی شوند تا در آیندەای نزدیک بتوانیم تمام ١٢ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت مهاباد را بە شبکه آبیاری مدرن مجهز کنیم.

اکبر کرامتی، مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: مساحت اراضی قابل کشت آذربایجان غربی یک میلیون هکتار است کە از این میزان، سالانە ٨٢٠ هزار هکتار بە زیر کشت می‌رود. انواع تولیدات محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، تولیدات دامی و شیلات بە ٦/٨ میلیون تن با ارزش ٣٢ هزار میلیارد تومان است کە از حیث تولید محصول رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.

وی بر اهمیت بخش کشاورزی و تاثیر آن بر اقتصاد استان گفت: میزان اشتغال مردم در بخش کشاورزی استان بیش از ٣٢/٨ درصد و بیش از ٢٠٥ هزار خانوار از این بخش بهرەبرداری می‌کنند کە این آمار، اهمیت بخش کشاورزی در استان ما و توجه ویژه بە این بخش را نشان می‌دهد.

کرامتی تصریح کرد: طبق مصوبات کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه، بیش از ١٢ هزار هکتار از اراضی پایاب سد مهاباد در طرح آبیاری فشار قوی گنجاندە شدەاند کە برای ٢ هزار ٧٠٠ هکتار از این اراضی اعتبارات مطالعاتی تخصیص پیدا کردە و باقیماندە آن نیز در سنوات آتی عملیاتی خواهد شد.