تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۱۹
عملیات فاز دوم کمربندی آزادگان بە تاج سد مهاباد آغاز شد
بە گزارش پایگاە خبری هاژە، عملیات فاز دوم کمربندی آزادگان به تاج سد مهاباد با حضور مسوولان شهرستانی آغاز شد.
 
بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد در مراسم آغاز اجرای فاز دوم این کمربندی گفت: مراسم کلنگ‌زنی پروژه در سال ٩٨ انجام شدە بود کە بە دلیل مشکلات فنی و کمیسیون ماده ٥ اجرایی نشدە بود کە خوشبختانه با همکاری مسوولان عالی شهرستان، پروژه در کمیته فنی طرح و در کمیسیون ماده ٥ ایرادات فنی رفع شد. 
وی در مورد اهمیت این پروژه گفت: با توجه به گردشگری بودن مسیر و حضور انبوه مهمانان در ایام تعطیل، احداث این پروژه و تقاطع غیر هم‌سطح، تاثیر ویژەای بر روان‌سازی ترافیکی خواهد داشت.
رستم‌پور در مورد مشخصات پروژه گفت: پروژه کمربندی در ٢ فاز، از منطقه آزادگان شروع و بە تاج سد متصل خواهد شد کە طول آن یک کیلومتر و عرض آن ٢٠ متر خواهد بود.
وی افزود: در فاز اول پروژه، ٩٠ هزار متر مکعب خاکبرداری و بیش از ٥٠ هزار متر خاکریزی شدە است.
شهردار مهاباد در مورد اعتبار پروژه کمربندی آزادگان بە تاج سد مهاباد گفت: برای این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری ١١ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتە شدە کە با توجه بە قول‌های مساعدی کە در راستای حمایت از این پروژه دادە شدە، اعتبارات استانی نیز بە آن تزریق خواهد شد.
رستم‌پور در مورد زمان بهرەبرداری این پروژه گفت: در صورت تزریق اعتبارات کافی، تداوم همکاری و حمایت‌هایی کە تاکنون صورت گرفته، امیدواریم این پروژه در دهه فجر امسال به بهرەبرداری برسد.