تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۲۳
مهاباد، آمادە شروع سال تحصیلی جدید/ بدهی ٤٠٠ میلیونی آموزش و پرورش مهاباد بە شرکت‌های برون‌سپار

به گزارش پایگاه خبری هاژه، روز چهارشنبه ٢٣ شهریورماه ١٤٠١، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مهاباد بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در خانه معلم این شهرستان برگزار شد.

کریم سلیمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد گفت: با توجه بە نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید اقدام به برگزاری مانور بازگشایی کردیم و با شناسایی نقاط قوت، سعی در تعمیم آن به سایر مدارس و همچنین حذف نقاط ضعف، فضای بهتری را برای دانش‌آموزان فراهم کردەایم.

وی افزود: در حال حاضر کمبود سرانه آموزشی و عدم تعیین تکلیف مدارس خیرساز جهت ورود بە مدار آموزشی، ما را در ساماندهی و توزیع دانش‌آموزان در مدارس، در تنگنا قرار دادە که امیدواریم با بهرەبرداری از دو مدرسه خیرساز صدیقی و ارتش این مشکل تاحدودی مرتفع شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد از شهرداری مهاباد جهت آمادەسازی، شاداب‌سازی و تنظیف معابر و محیط‌ مدارس در ایام بازگشایی و ادارات خدمات‌رسان جهت تسریع و تسهیل در امورات مربوطه درخواست همکاری کرد.

سلیمانی از بدهی ٤٠٠ میلیون تومانی آموزش و پرورش مهاباد به شرکت‌های برون‌سپار پردەبرداری کرد و گفت: با توجه به کمبود امکانات در هنرستان‌های فنی و حرفەای و کار و دانش مهاباد، آموزش و پرورش مجبور است جهت مهیاکردن امکانات برای هنرجویان، تهیه آن را به شرکت‌های برون‌سپار واگذار کند. تاخیر در تخصیص اعتبار از سوی وزارتخانه باعث شدە کە اداره  آموزش و پرورش مهاباد نزدیک به ٤٠٠ میلیون تومان به این شرکت‌ها بدهکار باشد.

وی اضافه کرد: عدم تحقق اعتبار باعث شدە کە شرکت‌های برون‌سپار نیز به تعهدات خود عمل نکنند.

در ادامە رییس اداره سوادآموزی شهرستان مهاباد گزارشی از نرخ بی‌سوادی کشور، استان و شهرستان ارائه کرد.

لقمان پیروتی گفت: بیشترین آمار بی‌سوادی در کشور بە ترتیب متعلق به استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان غربی بوده و بیشترین آمار باسوادی به ترتیب در مازندران، تهران و قزوین ثبت شدە است.

وی افزود: در استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی بیشترین میزان بی‌سواد مطلق را داراست و پس از آن شهرستان مهاباد در رتبه دوم بالاترین نرخ بی‌سوادی در استان قرار دارد.

رییس اداره سوادآموزی شهرستان مهاباد تصریح کرد: تعداد افراد بی‌سواد مطلق از سنین ١٠ تا ٤١ سال در شهرستان مهاباد عدد تاسف‌برانگیز ۸ هزار و ۶۷۵ نفر را نشان می‌دهد کە بیشتر آنان در شهر مهاباد و مناطق حاشیەای از جمله زمین‌های شهرداری و باغ شایگان ساکن هستند.

پیروتی در مورد جنسیت افراد بی‌سواد گفت: یک هزار و ٧٠٠ نفر از این آمار مرد و مابقی این آمار را بانوان مهابادی تشکیل دادەاند.

وی در مورد عدم همکاری ارگان‌های دولتی با اداره سوادآموزی گفت: مراجعه حضوری آموزش‌دهندەهای اداره سوادآموزی بە منازل شهری و روستایی و بی‌مهری برخی افراد با آنان انرژی بسیار زیادی از نیروهای ما می‌گیرد. همکاری ادارەهای دولتی نظیر ثبت احوال، شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، بنیاد شهید، بهزیستی و ارائه آمار افراد بی‌سواد به اداره سوادآموزی می‌تواند بسیار گرەگشا باشد.