تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۸
تقاطع پل حکمت مهاباد هوشمندسازی ترافیکی شد
به گزارش هاژه، شهردار مهاباد از هوشمندسازی ترافیکی تقاطع پل حکمت مهاباد خبر داد.
به گزارش هاژه به نقل از ادارەی ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد، بابک رستم پور شهردار مهاباد در خصوص این خبر اظهار کرد: به منظور توسعه بکارگیری سیستم‌های هوشمند ترافیکی در شهر و انجام مطالعات دقیق در این راستا، سامانه هوشمند مرکزی دستگاه پری تایم و هوشمند محلی ٨ زمانه ST۴٠۴۵ در تقاطع پل حکمت راه اندازی شد.
رستم پور خاطر نشان کرد: نحوەی زمانبندی ارائه شده در این تقاطع، متناسب با خصوصیات ترافیکی در جریان، منتظر فرمان می‌باشد. بدین ترتیب که سامانه چراغ راهنمایی هوشمند با جمع آوری اطلاعات آنی از وضعیت جریان ترافیک در رویکردهای مختلف یک تقاطع و با بکارگیری الگوریتم‌های محاسباتی پیشرفته مبتنی بر علوم پایه ترافیک اقدام به ارائه بهینه‌ترین زمان‌بندی خواهد نمود.
وی افزود: نصب سنسور‌های هوشمند سبب تشخیص دقیق عبور و مرور‌ها شده؛ به صورتی که با تعیین رفت و آمد عابران پیاده، تنظیم تغییر رنگ چراغ‌ها و زمان حرکت خودرو‌ها انجام می‌گیرد.
به گفته شهردار مهاباد، این طرح بصورت پایلوت در تقاطع پل حکمت که از پرترافیک‌ترین تقاطع‌های شهر بوده اجرایی و در صورت رسیدن به اهداف مورد نظر، که همان بهبود جریان ترافیک می باشد، تقاطع‌های دیگر سطح شهر نیز هوشمند خواهند شد.