تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۹
شمارش معکوس برای انفجار یک اثر باستانی کرمانشاه

حالا این صخره باستانی که بدون محافظت رها شده به هدف طمع و خرابکاری قاچاقچیان عتیقه تبدیل شده است. برخی منابع گفته اند قاچاق چیان به دنبال انفجار صخره هستند.

"سان روسم" یا "سنگ رستم" اثری باستانی در استان کرمانشاه در معرض تخریب عمدی انسانی است.

 

این صخره در فاصله ۶۴ کیلومتری شهر کرمانشاه و در حدفاصل روستاهای بوژان و چنار بخش سرفیروز آباد قرار دارد. این اثر نزدیک به نیم قرن پیش به شماره  ۱۶۲۲ به عنوان اثر ملی در این فهرست ثبت شد.

 

حالا این صخره باستانی که بدون محافظت رها شده به هدف طمع و خرابکاری قاچاقچیان عتیقه تبدیل شده است. برخی منابع گفته اند برخی قاچاق چیان به دنبال انفجار صخره هستند. هم اکنون حفره های ایجاد شده در صخره برای بارگذاری مواد منفجره دیده می شود.

 

کهن دخمه ای که نوع تراش های قاپ سردر ورودی و دیواره های بیرونی آن نشان از تمدنی اصیل و ابزارمند را همچنان پس از گذشت هزاران سال باخود دارد، نشانی که امروز بدور از خاطره ی آن سالهای هنرمندی آفرینندگان و شکوهش، در میان عبور کاروان های زغال جنگل های بی رمق بلوط ، نه تنها به محلی برای نگارش رنگ نوشته های  "وندالی" و زباله دانی بین راهی  رهگذران بدل شده است،  بلکه عدم صیانت از آن برخی از افراد را به  کندوکاو زمین های مجاور  و  مته زنی و  کارگذاری مواد انفجاری متعدد با چاشنی های الکتریکی در شرف فرمان انفجار در دیواره ی این کهن دخمه، ترغیب کرده است.

 

اتفاقی که اگر در ساعات آتی با ورود مدعی العموم و نهادهای حفاظتی، از آن پیشگیری نکنند احتمالا با انفجار، جز سنگ پاره ها اثری از این یادگار هزاران ساله نخواهد ماند./ عصر ایران