تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۲
ثبت ملی ظروف سفالین ایلام متعلق به عصر مفرغ در فهرست آثار ملی
به گزارش هاژه به نقل از ایرنا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: ۲ شی باستانی متعلق به عصر مفرغ در محوطه تاریخی چم پاپی شهرستان بدره در فهرست آثار منقول به ثبت ملی رسید.
فرزاد شریفی اظهار کرد: این ۲ شی ظروف سفالین هستند که طی کاوش های باستان شناسی در محوطه تاریخی چم پاپی بدره کشف شده بودند.
وی در مورد سایر اقدامات این اداره کل در حوزه باستان شناسی، افزود: عملیات نجات بخشی، حفاظت و استحکام بخشی پایه کوشک قینفَر ملکشاهی در حال انجام است.
شریفی ادامه داد: مجوز تعیین عرصه و حریم تپه تاریخی نرگسی و عملیات نجات بخشی و کاوش اضطراری منطقه کمربندی شهرستان ایوان اخذ شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام یادآور شد: همچنین مجوز بررسی باستان شناسی محدوده سد چناره در شهرستان چرداول اخذ شده است.
وی گفت: یک دوره ورک شاپ آموزشی با موضوع ثبت آثار ناملموس در دانشگاه ایلام برای اساتید و دانشجویان رشته های تاریخ و جامع شناسی با هدف آشنایی این افراد با نحوه ثبت آثار تاریخی برگزار شد.
 بیش از ۸۰۰ اثر منقول، نامنقول، ملموس و ناملموس از استان ایلام ثبت ملی شده است.