تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۱۱
دانشگاه علوم پزشکی کوردستان در جمع ۱۹۸ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کوردستان گفت: در جدیدترین نتایج اعلام شده رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی Round University Ranking این دانشگاه با کسب رتبه ۱۹۸ جهانی و پنجم کشوری در حوزه آموزش در میان دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت.

 

دکتر یدالله زارع زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی بین المللی Round University Ranking سال ۲۰۲۳ منتشر شده و در رتبه بندی کلی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان موفق به کسب رتبه ۵۴۵ جهانی و رتبه هشتم کشوری شد.

 

وی با بیان اینکه این دانشگاه در جایگاه ۱۹۸ جهانی در حوزه آموزش در میان دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت، افزود: در رتبه بندی سال ۲۰۲۳ بیش از هزار و ۲۰۰ دانشگاه از ۸۹ کشور جهان شرکت داشتند.

 

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کوردستان اضافه کرد: دانشگاههای جهان بر اساس ۲۰ شاخص در چهار حوزه اصلی آموزش (۴۰درصد)، پژوهش (۴۰ درصد)، پایداری مالی (۱۰ درصد) و تنوع بین المللی (۱۰ درصد) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

زارع‌زاده ادامه داد: ۲۴ دانشگاه از ایران در رتبه بندی اخیر شرکت کرده بودند که ۲۰ دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و چهار دانشگاه علوم پزشکی بود.

 

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کوردستان در رتبه دوم دانشگاه های علوم پزشکی ایرانی شرکت کننده قرار گرفته است، گفت: سه دانشگاه برتر ایرانی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف اعلام شدند و دانشگاه های هاروارد، مؤسسه فناوری کالیفرنیا و استنفورد به ترتیب جایگاه اول تا سوم جهانی را به خود اختصاص دادند.

 

وی در خصوص روش شناسی نظام رتبه بندی Round University Ranking اظهار کرد: این رتبه بندی RUR از سال ۲۰۱۰ فعالیت خود را در زمینه ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های جهان آغاز کرده و اطلاعات خام دانشگاه ها سالانه به سه طریق داده های آماری پروژه نیمرخ جهانی مؤسسه (GIPP) اطلاعات دانشگاه را به صورت پیمایشی بر اساس ۲۰ شاخص گردآوری می کند.

 

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کوردستان یادآور شد: داده های Bibliometric(مجموعه اطلاعات علم سنجی هر دانشگاه از طریق Web of Science استخراج می شود) و داده های مرتبط با حسن شهرت دانشگاه گردآوری و بر اساس روش شناسی بکارگرفته در نظام رتبه بندی RUR، ارزیابی شهرت دانشگاه های جهان از طریق یک ارزیابی پیمایشی از حدود ۱۰ هزار صاحب نظر دانشگاهی در سطح جهان انجام می شود.