تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۱۱
اشتباهی تاریخی بر آرامگاه بنیانگذار مهاباد
سید مسعود سعیدی
تاریخ ، شناسنامه‌ی هر ملتی است و مفاخر هر سرزمین به عنوان بازیگران عرصه‌ی فرهنگ و هنر و ادب، به تاریخ دیارشان هویت می‌بخشند.
بدون شک تاریخ هر سرزمین با تمامی فرازها و فرودهایش به نام نام‌آورانی مزین است که در راه خدمت به دیارشات از خود کم نگذاشته‌اند به همین جهت آگاهی رسانی و انتقال معلومات تاریخی به نسل کنونی یا نسل فردا از ملزومات یک جامعه‌ی پیشرفته‌ی فرهنگی و پویا است. 
 انتشار اطلاعات فرهنگی و تاریخی از جانب منتشران بایستی در نهایت ریز بینی و دقت صورت گیرد تا مبادا بر اثر اشتباهی عمدی یا سهوی ، تاریخ و فرهنگ آن سامان چون سرمایه‌ای ملی و  کهن به اشتباه در میان عامه منتشر گردد که بعدها جهت تصحیح آن بایستی متقبل صرف هزینه‌های گزاف مادی و معنوی شد. چه بسا هر گونه لغزشی در این خصوص می‌تواند طبعات جبران ناپذیری در زمینه های تاریخی ، فرهنگی ، هنری و حتی سیاسی را نیز در پی داشته باشد.
با این تواصیف خواستم  نکته‌ای را به مسٸولان اداره میراث فرهنگی یادآور شوم . 
 طی بازدیدی که از آرامگاه بوداق سلطان موکری داشتم متوجه این مهم شدم در تابلوی بیوگرافی بوداق سلطان موکری که در ورودی آرامگاه آن مرحوم نصب شده، سال شهادت این سردار به اشتباه ۱۰۱۲ هجری قمری ذکر شده، در حالی که تٲسیس شهر ساوجبلاغ موکری که مقارن است با اوایل قدرت یافتن سلسله صفوی، به بعد از سال ۱۰۲۵ هجری قمری برمی‌گردد.
بوداق یا بوداغ سلطان که او را بنیانگذار مهاباد کنونی می‌شناسیم از سرداران شاه سلیمان صفوی است و تٲسیس مسجد جامع مهاباد ( مزگەوتی سوور ) در سال ۱۰٨۹ هجری قمری  از خدمات ماندگار ایشان است.
حال چگونه ممکن است شخص متوفی اقدام به تٲسیس شهری به نام ساوجبلاغ و ساخت بناهایی نظیر مسجد سرخ و پل سرخ ( پردی سوور ) کرده باشد؟
گرچه این اشتباه که می‌تواند یک اشتباه نوشتاری باشد اما چند سال است که بر مزار این مرد نیک روزگار خودنمایی می‌کند اما فرصت غنیمت است و در کنار بازسازی و زیباسازی محوطه ی آرامگاه ، انتظار می‌رود 
مسٸولان محترم اداره میراث فرهنگی مهاباد نسبت به اصلاحییه‌ی تابلوی معرفی بوداق سلطان مکری اقدام ورزند.