تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۱۶
زمان برگشت کاروان حجاج مهابادی مشخص شد
گزارش: امیر قادری

زمان برگشت کاروان حجاج مهابادی مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه؛ کاروان حجاج مهابادی به علاوه مسئولان کە شامل ١٣٨ نفر هستند، هفتە آینده با دو پرواز به ارومیه باز خواهند گشت.
ماموستا جمال وطمانی، مدیر کاروان حج مهاباد در گفتگو با هاژە عنوان داشت: تعداد زائرین کاروان حج مهاباد ١٣۵ نفر است کە در تاریخ ١۵ و ١۶ ماه گذشتە، وارد سرزمین وحی شدند.
وی افزود: کلیه مناسک حج من جمله ایام‌ التشریق، رمی جمره، منا، قربان و... توسط حجاج مهابادی انجام شده و در حال حاضر در مدینه حضور دارند، هر ١٣۵ نفر کاروان مهاباد در سلامت کامل جسمی ‌هستند.
وطمانی درباره زمان دقیق بازگشت کاروان مهاباد گفت:  ١٣٨ نفر کاروان مهاباد، مورخه ١٨ و ١٩ تیرماه، در دو دستە ٢۴ و ١١۴ نفری با دو پرواز مجزا از سرزمین وحی باز خواهند گشت. دستە ١١۴ نفری حوالی ساعت یک تا دو بامداد ١٩ تیر در فرودگاه بین‌المللی ارومیە فرود خواهد آمد. دیگر دستە کاروان حج مهاباد حوالی ساعت ۵ صبح ١٩ تیر فرود می‌آید.
مدیر کاروان حج مهاباد، در خصوص چگونگی انتقال حجاج از ارومیه به مهاباد، اظهار داشت: سه دستگاه اتوبوس جهت انتقال کاروان حاجیان مهابادی از ارومیه بە مقصد تعبیه شده است. همان روز حاجیان در بلوار خبرنگار پیاده شده و به خانواده‌هایش تحویل داده می‌شود.
در پایان مدیر کاروان مهاباد گفت: با توجه به ترافیک موجود و خطرات جادەای، خانوادە حجاج از عزیمت به ارومیه خودداری کرده و در مهاباد منتظر حاجیان خود باشند.