تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۱۱
قطعی‌های مکرر برق در برخی مناطق مهاباد/ مدیریت برق شهرستان عذرخواهی کرد

به گزارش هاژه، مشکل کمبود برق و قطعی‌های مکرر سراسر ایران را درگیر کرده که مهاباد نیز از این قاعده مستثنی نیست. بیش از یک ماه است که اکثر قریب به اتفاق مناطق مهاباد با مشکل کمبود برق و قطعی‌های پی‌درپی روبرو بوده‌اند.

 

شهروندان زیادی در تماس با هاژه از این قطعی‌های کم سابقه انتقاد کرده‌اند که هاژه نیز نسبت به انتشار آنان اقدام نموده است. یکی از ساکنان سیداوا در تماس با هاژه از قطعی بیش از ۱۰ بار جریان برق در طول یک روز در این منطقه می‌گوید. شهروندی دیگر از قطعی برق در منطقه باغ شایگان و بلوار پرستار‌ انتقاد کرده است. یکی از ساکنان شهرک کارمندان و ده‌ها مورد دیگر‌ نسبت به وضعیت موجود انتقاد کرده‌اند.

هاژه با توجه به دربرگیری بالای موضوع، انتقادات مخاطبان خود را را با مدیر شرکت توزیع برق شهرستان مهاباد در جریان گذاشت.

 جلال زایر ضمن عذرخواهی از شهروندان مهابادی علی‌الخصوص ساکنان منطقه سیداوا گفت: در چند روز گذشته مصرف بیش از حد برق و گرمای بی‌سابقه هوا باعث بروز قطعی جریان برق در مناطق مختلف شد که در منطقه سیداوا این قطعی‌ها به صورت متعدد رخ داد.

زایر افزود: به ساکنان منطقه سیداوا این قول را می‌دهیم که نهایتا تا دو هفته دیگر با نصب ترانس و تابلو برق در این منطقه و همچنین تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار در آینده‌ای نزدیک، مشکل قطعی برق را در این منطقه به حداقل برسانیم.

مدیر شرکت توزیع برق مهاباد تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۵۰ کیلومتر شبکه برق مناطق مختلف مهاباد را به کابل خودنگهدار تبدیل کرده‌ایم و بنا داریم تا پایان سال این مقدار را به ۱۳۰ کیلومتر برسانیم.

 وی از شهروندان درخواست کرد که در این ایام با صرفه‌جویی در مصرف برق و همچنین گزارش مصارف مشکوک، نهایت همکاری را با شرکت توزیع برق شهرستان داشته باشند. به گفته وی صرفه‌جویی ۲۰ درصدی هر مشترک مشکل قطعی را به صورت کامل برطرف خواهد کرد.