تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۱۶
ترکیب هیئت رییسەی شورای شهر مهاباد تغییر کرد
به گزارش هاژه، انتخابات هیئت رییسەی شورای شهر مهاباد در دوره ششم برگزار شد.
جلسه فوق العادەی شورای اسلامی شهر مهاباد در دوره ششم عصر روز دو شنبه ۱۶ مردادماه سال ۱۴۰۲ با حضور حسن عباسی فرماندار ویژه شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر، برگزار شد و در این جلسه، پس از تبادل نظر و همفکری انتخابات هیئت رییسه شورای اسلامی شهر مهاباد برای سال سوم برگزار و نتیجە آن بە شرح زیر اعلام شد:
آرش شهابی دهبکری با هفت رای موافق بە عنوان رییس شورا 
طاهر جنگلی با هفت رای موافق بە عنوان نایب رییس شورا 
یوسف گنجی با هفت رای موافق بە عنوان خزانه دار شورا 
محمد جلال وطمانی با هفت رای موافق بە عنوان سخنگوی شورا
امیر خلیلی با هفت رای موافق بە عنوان دبیر اول شورا
آکو جنگلی با هفت رای موافق بە عنوان دبیر دوم شورا
امیـــد خضــری عضو شورا