تاریخ: ۱۴۰۲/۶/۳۰
دانشگاه علوم پزشکی کوردستان در نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاهی رتبه سوم کشور را کسب کرد

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کوردستان گفت: بر اساس نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در نظام رتبه‌بندی بین‌المللیNTU سال ۲۰۲۳، این دانشگاه موفق به کسب رتبه ۵۶۶ جهان و سوم کشوری شد.

 

یدالله زارع زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظام رتبه‌بندی NTU برای دانشگاه‌های جهان از جمله رتبه‌بندی های معتبر شرقی است که دانشگاه ملی تایوان بر اساس شاخص های عملکردی دانشگاه‌ها در سه حوزه ماموریتی تولید علم، تاثیر و تعالی محاسبه آن را ارائه می کند.

 

وی با اشاره به اینکه در مجموع هزار و ۴۴ دانشگاه جهان معیارهای لازم برای ورود به رتبه‌بندیNTU ۲۰۲۳ کسب کردند، افزود: دانشگاه علوم پزشکی کوردستان در میان ۱۸ دانشگاه از کشورمان که شرایط لازم برای ورود به نظام رتبه بندی را داشتند بعد از دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

 

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کوردستان به موفقیت های اخیر دانشگاه در کسب رتبه های بین المللی درخشان در نظام های مختلف رتبه بندی دانشگاهی جهان از جمله تایمز، ایمپکت و RUR در سال جاری و سال های قبل اشاره داشت.

 

زارع زاده اضافه کرد: درخشش دانشگاه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی حاصل تلاش مداوم کلیه دانشگاهیان و روحیه خودباوری و برنامه ریزی تیم مدیریت دانشگاه برای توسعه و پیشرفت علمی است.