تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۱۰
دانشگاه هاروارد دوره زبان کوردی برگزار می‌کند

بە گزارش هاژە، دانشگاه هاروارد آمریکا اعلام کرد برای اولین بار در تاریخ این دانشگاه، دوره آموزش زبان کوردی را در مرکز زبانهای شرقی خود افزوده است.

این دانشگاه برای اولین بار از زمان تاسیس، اقدام به برگزاری دوره تدریس زبان کوردی کرده است. دوره تدریس زبان کردی که در کنار آن حوزه های تاریخ، فرهنگ و هنر کردی نیز تدریس می شود در ترم پاییزه این دانشگاه ارائه شده است.

 دانشگاه هاروارد درباره دلیل گنجاندن برنامه تدریس زبان کردی در این دانشگاه اعلام کرد به دلیل افزایش تقاضا برای یادگیری زبان کوردی از سوی دانشجویان این دانشگاه و با توجه به ارتباط مسائل خاورمیانه به کوردها، دوره های تدریس زبان کوردی که در کنار آن مسائل سیاسی، فرهنگی و تارخی کوردها نیز بیان خواهد شد، از سوی دانشکده هنرها و علوم دانشگاه ارائه شده است.

هاوراد همچنین اعلام کرده است که از استادان حوزه زبان و مردم شناسی برای تدریس زبان کوردی استفاده کرده است.

بر اساس گزارش نشریه هاروارد کریمسون که خبرنامه الکترونیکی دانشگاه هاروارد محسوب می‌شود، دانشجویان زیادی از ارائه دوره تدریس زبان کوردی در این دانشگاه استقبال کرده‌اند.

 کردپرس