تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۵
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تأمین نیرو و خودرو در سطح استان آذربایجان غربی

 نوبت اول:01/03/1403

                                                                                       نوبت دوم:05/03/1403

 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تأمین نیرو و خودرو در سطح  استان آذربایجان غربی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) تأمین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی، پشتیبانی، فنی، دفتری، رانندگان ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین در سطح استان را با شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 02/03/1403 می باشد.
·         تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه (ترجیحاً اخذ شده از یکی از شعب بانک مسکن) و یا فیش واریزی به حساب 0105658214008 نزد بانك ملي  شعبه ارومیه بنام بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان آذربايجان غربي (حواله های ساتنا و پایا موردقبول نمی باشند)

·         مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 صبح مورخ 02/03/1403  تا 8 صبح 06/03/1403

·         مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 8 صبح مورخ 20/03/1403

·         زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی و ما لی : ساعت 9 صبح  مورخ 20/03/1403

·         اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: درصورت نیاز با شماره های 33851586-33851587-33820160-044 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی – امور قراردادها و کنترل پروژه تماس حاصل فرمائید.

·         محل تحویل پاکت های ارزیابی کیفی و الف : -ارومیه-ابتدای بلوار شهید باهنر- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی – دبیرخانه حراست

·         آدرس و شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021

·         دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 (اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش"ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر"موجود است).

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی