تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۷
هنرمند کورد برای نرگس اشتری خیر بین المللی ایرانی تندیس ساخت

تندیس 'نرگس اشتری' خیر بین المللی ایرانی که در هند زندانی بود توسط 'هادی ضیاالدینی' مجسمه‌ ساز و هنرمند نامی کورد در سنندج، ساخته و رونمایی شد.

هادی ضیاالدینی در اولین روزهای بهاری سال 1396 و پس از آزادی نرگس اشتری خیر بین المللی ایرانی از زندان، در اقدامی هنرمندانه‌ و به‌ پاس فعالیت های نیکوکارانه‌ 'نرگس اشتری' تندیس وی را خلق و از آن رونمایی کرد. 
نرگس اشتری (زاده 1 فروردین 1367، اصفهان) یک زن نیکوکار ایرانی است که برای کودکان یتیم و معلول هند پرورشگاه ساخت. 
در جریان یک اردوی کودکان بی سرپرست هندی، یکی از کودکان اردو در آب غرق می شود و این زن نیکوکار بعدا به‌ قتل غیرعمد متهم شد، اما در مارس 2017 و با حکم دادگاه تجدید نظر در شهر رایاگادای هند، وی از همه اتهامات وارده تبرئه شده و بی‌گناه شناخته شد. 
در جریان این محاکمه‌، کارهای نیکوکارانه‌ نرگس اشتری از سوی رسانه ها‌ جهانی شد و کمپینی بین المللی برای نجات وی از بند راه اندازی شد. 
نقاش و مجسمه‌ ساز نامی کورد، هادی ضیاالدینی هم به‌ پاس فعالیت های بشر دوستانه‌ وی این تندیس را ساخته‌ است. 
از دیدگاه‌ تاریخی، تندیس 'ملکه‌ بارداری - ونوس' و 'شیر-مرد' قدیمی ترین تندیس های جهان به‌ شـمار می روند که‌ در آلمان امروزی کشف شدند بعدها در یونان باستان تندیس سازی از شخصیت های برجسته‌ به‌ امری متداول در بین هنرمندان تبدیل شد. 
در جریان هنر مدرن نیز، هنرمندان نامی جهان به‌ ساخت تندیس اقدام کردند که‌ از معروف ترین آنها می توان به‌ ساخت تندیس 'ماری ترز' توسط پابلو پیکاسو اشاره‌ کرد. 
منبع: ایرنا