تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲۱
تصميمات ستاد احياى درياچه اروميه پشت درهاى بسته/ نماینده بوکان واکنش نشان داد
دریاچه ارومیه تا ده سال پیش بزرگترین ذخیره گاه زیستی آب شور دریاچه ای کشور به حساب می آمد. در واقع دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه شور کشور با مساحت 5700 کیلومتر  با قابلیت کشتی رانی بوده است که هر ساله  تعداد بیشماری از پرندگان مهاجر آن را برای زمستان گذرانی انتخاب می کردند. اما امروزه نزدیک به شش سال است که دریاچه بخش عمده آب خود را از دست داده و تنها هفت درصد از آن را پهنه آبی در بر گرفته و در حال تبدیل شدن به شوره زاری عظیم است.
بسیاری از کارشناسان سه عامل تغییر اقلیم، سدسازی‌ها برای توسعه کشاورزی ناپایدار و حکمرانی نادرست را در خشکی دریاچه ارومیه موثر دانسته اند.
در همین ارتباط قسیم عثمانى نماینده مردم بوکان با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگيرى معاون رییس جمهوری ایران تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه را پشت درهای بسته مورد انتقاد قرار داد و معلق گذاشتن سد سيمينه، پُر كردن چاههاى كشاورزى و جلوگيرى از افتتاح پروژه عظيم آبيارى دشت رحيم خان را از جمله تصميمات ستاد احياى درياچه اروميه دانست كه با هيچ منطقى سازگار نيست.
متن نامه نماینده بوکان به شرح زیر است.
برادر گرانقدر جناب آقاى مهندس جهانگيرى
معاون اول رئيس جمهور
با سلام و احترام ؛ همانطوريكه استحضار داريد درياچه اروميه به يك بحران، زيست محيطى و  اجتماعى تبديل شده است كه احياى آن فقط با اعجاز الهى ميسر است و با كمال تأسف و تأثر بايد كم كم خود و فضاى اجتماعى را براى خشكى كامل آن و يا اگر خوشبينانه تر بنگريم در حد وضع موجود، آماده نموده و به اين سمت حركت كنيم كه براى بخش اعظمى از آن كه اكنون خشك و به شنزارى نمكين تبديل شده است، چه راهكار عملى، مؤثر و مقرون بصرفه اى وجود دارد. 
در چنين شرايطى، ستاد احياى درياچه اروميه كه نتوانسته است به احياى اين درياچه كمك قابل توجه و ملموسى بنمايد، پشت درهاى بسته اقدام به صدور دستوراتى مى نمايد كه نه تنها منجر به احياى اين درياچه نمى شود بلكه منجر به فوت منافع مردمى مى شود كه در قسمت بالادست اين درياچه زندگى مى كنند. 
معلق گذاشتن سد سيمينه ( بعد از  صرف ٣٧ ميليارد تومان) ، پُر كردن چاههاى كشاورزى و جلوگيرى از افتتاح پروژه عظيم آبيارى دشت رحيم خان ( كه به مرحله بهره بردارى رسيده است) از جمله تصميمات ستاد احياى درياچه اروميه است كه با هيچ منطقى سازگار نيست و انتظار مى رود جنابعالى شخصاً به اين موضوع ورود پيدا كرده و ستاد مذكور را از تصميمات نادرستى كه جز ايجاد نارضايتى در حنوب استان آذربايجان غربى، نتيجه ديگرى بدنبال نخواهد داشت، بر حذر داشته و احياى ناممكن درياچه اروميه را با زيرپانهادن منافع مردم شهرستانهاى جنوب استان دنبال ننمايند و همانقدر كه احياى درياچه برايشان مهم بوده قدرى هم حيات مردم جنوب استان را در نظر داشته باشند و بصورت بخشى، استان را درگير عواقب تصميمات نادرست، ناپخته و بخشى نگرانه خود ننمايند.
از بذل توجه و عنايت ويژه اى كه مى فرماييد، كمال امتنان را دارد.