تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۲۲
رهبر ارکستر فلارمونیک موکریان مهاباد جزئیات کنسرت بیژن کامکار را تشریح کرد

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز چهارشنبە ٢٢ فروردین‌ماه ٩٧ رهبر ارکستر فلارمونیک موکریان مهاباد جزئیات برگزاری کنسرت این گروه بە خوانندگی استاد بیژن کامکار را تشریح کرد.

کاوە فقیه‌زادە در گفتگو با خبرنگار هاژە گفت: گروه ارکستر فلارمونیک موکریان مهاباد طبق برنامەریزی قبلی، تصمیم بە برگزاری کنسرت موسیقی فاخر و آکادمیک بە خوانندگی استاد بیژن کامکار در مورخە ٣٠ و ٣١ فروردین‌ماه در سالن وحدت مهاباد گرفتە است.

رهبر ارکستر فلارمونیک موکریان مهاباد افزود: در این کنسرت از حدود ٣٠ نفر از مطرح‌ترین و برجستەترین موزیسین‌های منطقە استفادە خواهد شد کە بیشتر آنها از شهرهای دیگری همچون: تبریز، ارومیە، نقدە، بوکان، اشنویە و پیرانشهر دعوت شدەاند.

وی همچنین دربارە رفع مشکل صوت تالار وحدت گفت: بە منظور رفع این مشکل، اکیپی متخصص از تهران با بهرەمندی از تجهیزاتی حرفەای قسمت صوت این کنسرت را بە عهدە خواهند گرفت تا علاقەمندان بتوانند بە بهترین نحو ممکن از اجرای موسیقی اصیل و زندە لذت ببرند.

لازم بە ذکر است گروه ارکستر فلارمونیک موکریان سال ١٣٨٨ بە رهبری کاوە فقیەزادە در مهاباد تاسیس شدە است کە تا کنون توانستە است در شهرهای مختلف ایران کنسرت برگزار نماید.