تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۹
ستاد بحران مهاباد تشکیل جلسە داد

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز چهارشنبه 9 خردادماه 97 ستاد بحران شهرستان مهاباد با حضور اعضای ستاد و بە ریاست سلیمان پاکزاد بخشدار مرکزی در سالن اجلاس فرمانداری تشکیل جلسە داد.

مهندس عبدالەپور، مسئول ستاد بحران فرمانداری مهاباد محور این جلسە را بە دلیل نزدیک‌شدن بە فصل گرما، اطفای حریق عنوان کرد.

 
 

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد تابستان پیش رو را بحرانی توصیف کرد و گفت: شرایط خوب جوی، بارش فراوان باران و در نهایت رشد بالای پوشش گیاهی درصد احتمال حریق و آتش‌سوزی در مراتع را بسیار بالا بردە است.

مجید پاتو افزود: بیشتر آتش‌سوزی‌ها در اواخر خرداد، تیر، مرداد و اوایل شهریور در ساعات 12 تا 6 عصر رخ می‌دهند.

وی یادآور شد: در سال گذشتە از کل 194 هزار هکتار مرتع موجود در سطح شهرستان، 40 هکتار آن دچار حریق شد.

پاتو خاطرنشان کرد: بە منظور مدیریت صحیح در زمان حریق، تمامی نقاط حساس و مستعد آتش‌سوزی شناسایی‌ شدە و اقدام بە برگزاری کلاس‌های آموزشی در چندین روستا و مناطق محتمل شدە است.

 
 

بخشدار خلیفان در این جلسە گفت: فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و آموزش افراد بە خصوص کودکان از اهم اقداماتی است کە در مورد جلوگیری از حریق باید در اسرع وقت انجام شود.

علی بیژن‌فر در مورد بیمە آتش‌سوزی بخش خلیفان گفت: حدود ٨٠ درصد خانەهای روستایی بخش خلیفان تحت پوشش بیمە روستایی قرار دارند کە امیدواریم در آیندەای نزدیک این رقم افزایش یابد.

بخشدار مرکزی مهاباد از لزوم حفاظت از منابع طبیعی و مراتع گفت و افزود: همگان در برابر این امر مهم مسئولیم و وظیفە داریم منابع طبیعی را بە طور صحیح و سالم بە آیندگان تحویل دهیم.

سلیمان پاکزاد در پایان همە ارگان‌ها و ادارات را موظف بە ورود بە مسئلە اطفای حریق در مراتع کرد و گفت: تمامی ادارات موظف‌اند تجهیزات و امکانات خود را در اختیار تیم‌های اطفای حریق در زمان بحران قرار دهند.