تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۹
بیولوژیک، بیوتروریسم و آگروتروریسم

بە گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژە، روز شنبە نهم تیرماه ٩٧ جلسە پدافند غیرعامل با محوریت عملیات بیولوژیکی، بیوتروریسم و آگروتروریسم و با ریاست معاون سیاسی فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رییس کارگروه طرح اجرای پدافند غیرعامل استان آذربایجان‌غربی، تغییر در طبیعت، تغییر در گنوم انسانی، تهدیدات گیاهی و دامی، ناتوان‌سازی خاک و ناتوان‌سازی طبیعت را از نتایج وق اهداف تهدیدات زیستی عنوان کرد.

داوود آقایی در مورد ویژگی‌ سلاح‌ بیولوژیکی گفت: آسانی در کاربری فن‌آوری سلاح، جلوگیری از سرعت عملیات نیروهای مهاجم، مشکل نظارت و کنترل بر تولید نکردن این سلاح و همچنین ناشناختە بودن نوع فن‌آوری را از ویژگی‌های سلاح بیولوژیکی است.

وی از گروه تروریستی داعش بە عنوان الگویی برای جنگ‌های هیبریدی نام برد و افزود: این گروه تروریستی تقریبا از همە ابزارهای جنگ هیبریدی مثل: شبکەهای اجتماعی، جنگ تبلیغاتی، حملە سایبری، پروپاگاندای رسانەای و ایجاد رعب از طریق رسانەها استفادە کرد و توانست مناطقی را بە تصرف خود دربیاورد.

آقایی در ادامە بە مباحثی از جملە: تقسیم‌بندی جنگ‌های نوین، تسلیحات الکترومغناطیسی، سلاح‌های ناتوان‌ساز، بمب‌های EMP و گرافیتی پرداخت و گفت: رویای مشترک ٢٠٢٠ کشورهای قدرتمند تولید سلاح‌هایی با موضوع در اختیار گرفتن دانش دما، کنترل اندیشەها و بالابردن دمای بدن انسان بە وسیلە امواج الکترومغناطیسی است.

رییس کارگروه طرح اجرای پدافند غیرعامل استان در پایان از راهکار مقابلە با این نوع تهدیدات گفت و اضافه کرد: اولین گام مصونیت‌سازی کشور آموزش صحیح است و باید تمام توان خود را بە توسعە آموزش از طریق رسانە‌ها معطوف کنیم.