تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۱۱
خیار گلخانه ای مصرف کنیم یا مزرعه ای؟
دکتر صابر الهی- مسئول مرکز تخصصی کشاورزی مهاباد
خیار به دو روش گلخانه و مزرعه کشت میشود این گیاه چون روز خنثی است و به طول روز کوتاه و بلند واکنشی نشان نمی دهد معمولا در تمام فصول سال قابل کشت است.
خیارگلخانه ای بیشتر در پاییز و زمستان کشت و تا اواخراردیبهشت در بازار وجود دارد و خیار مزرعه ای هم بیشتر در تابستان کشت می شود.
خیارگلخانه ای ظاهری زیبا، کشیده، ترد، خوش رنگ و بدون طعم دارد ولی خیارمزرعه ای قطور، خمیده ولی خوش مزه و معطر و دانه دار است.
اغلب خانواده های ایرانی خیارگلخانه ای را به خیار مزرعه ای ترجیح میدهند و برای پذیرایی و مصرف روزانه مناسب م یدانند.
خیار گلخانه ای در مقایسه با خیار مزرعه ای به انواع بیماری وآفات حساسیت بیشتری دارد از اینرو بایستی بدانید که اصلی ترین مشکل خیارهای گلخانه ای مصرف سمومی قوی است که بوته های خیار دراین محیط بسته با آنها سمپاشی می گردند. این سموم قوی و خطرناک وارد جریان شیره پرورده گیاه وحتی پوست میوه آن می شوند.
خیار درختی یا گلخانه ای 20 تا 30 برابر استاندارد دارای سمومی هستند که برای انسان سرطان زا و مرگبار است بطوریکه مصرف این محصول میزان ابتلا به سرطان را 2 برابر بیشترمی کند. ولی خیار مزرعه ای چون بیشتر در فصل گرم کشت و کار می شود و نیز دراینگونه فصول انواع آفات وبیماریهای قارچی کمتر نمایان هستند پس برای این محصول ازسموم کمتری استفاده می شود و نیز سمپاشی در فضای باز به اندازه فضای بسته ی گلخانه تاثیر منفی کمتری روی میوه دارد.