تاريخ: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت ۲۲:۱۸ بازدید: 1479      نظرات: 0      کد مطلب: 15950

خورخورە مهاباد روستای دوستدار کتاب ایران شد


به گزارش پایگاه خبری -تحلیلی هاژه، هفتمین جشنوارە ملی روستاهای دوستدار کتاب ایران روز چهارشنبە بیستم اسفند بە صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در مرکز استان آذربایجان غربی هم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد و فعالین فرهنگی شهرستان مهاباد و استان همزمان به صورت ویدیو کنفراس با تهران این جشنواره برگزار و دنبال شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد گفت: در سال جاری علی‌رغم محدودیت‌هایی کە کرونا برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جهان ایجاد کردە است اما کنش‌گران فرهنگی- اجتماعی در روستاهای ایران با تعداد ٢٠٥٠ روستا در این جشنوارەی ملی مشارکت نمودند. 
سیامند جوانبخت افزود: در سالهای اخیر گروە توسعە و ترویج فرهنگ کتابخوانی مکریان مهاباد با همکاری انجمن حامی کە انجمنی مردم نهاد است و برای توسعە فضاهای فرهنگی و آموزشی در مناطق محروم فعالیت می‌نماید تعداد دە کتابخانە عمومی روستایی را در مهاباد بنیاد نهادەاست کە هر کدام از کتابخانە داری بخش کودک و بزرگسالان است و با تجهزات لازم می‌باشد‌. 
وی افزود: کارهای مطالعاتی و مکان یابی برای چندین روستای دیگر بە پایان رسیدە است.
کتابخانەها با همت کتابداران و دهیاران و هیئت امنای روستایی خود فعالیتهای متنوع در حوزەهای مختلف آموزشی ، فکری و فرهنگی انجام می‌دهند‌. پشتیبانی و حمایت انجمن حامی تٲثیر جدی برای تقویت و افزایش انگیزە هرچە بیشتر  فعالیتهای کتابخانەهای عمومی روستایی داشتەاست.
در هفتمین جشنوارەی ملی روستاهای دوستدار کتاب کتابخانە عمومی روستای خورخورە مهاباد کە در سال ١٣٩٥ افتتاح شدە است با ارائەی طرحهای اجرا شدە خود در حوزەهایی مانند: فعالیتهای ترویجی در حوزە کتابخوانی، اجرای طرح پویش کتاب با هدف در خانە بمانیم برای مقابلە با کرونا، اجرای طرح پنج‌شنبەها با کتاب‌، طرح عروسک‌گردانی و کتاب برای کودکان، برگزاری چهار کارگاە در حوزهای آموزشی و هنری، برگزاری پنج جشنوارە مختلف مانند داستان نویسی کودکان در دورە قرنطینگی ،جشنواره بادباک‌ها، دیوار سبز  من و کرونا در روستا، برگزاری آیین های بزرگ داشت شاعران و شخصیت‌ها در فضای کتابخانە، اجرای پنج طرح زیست محیطی و گردشگری با توجە با موقعیت مخصوص روستای خورخوره که در همجواری با تالاب بین‌الملی کانی برازان واقع شدە است.

داوران جشنوارە با تاکید بر مولفەهای  مشارکتی بودن، نوآور بودن، بوم گرایی، داوطلبانە بودن فعالیتهای مجموعە کتابخانەی عمومی روستایی خورخورە مهاباد را در بین روستاهای شرکت کنندە سراسر ایران برگزیدە اعلام کردند.
شایستە ذکر است در جشنوارە پایتخت کتاب ایران دو دورە پشت سر هم (دورهای چهارم و پنجم ) شهر مهاباد جزو پنج شهر اول ایران و شهر خلاق کتاب ایران شدە است و در جشنوارەی ملی روستاهای دوستدار کتاب ایران روستاهای داشخانە، گوک‌تپە،  سیدآباد و  لج جزو روستاهای برگزیدە و شایستە تقدیر جشنوارە ملی گردیدە‌اند.

این جایگاە فرهنگی بدون شک ریشە در هویت تاریخی و اجتماعی شهرستان مهاباد دارد.
 سرمایەهای فرهنگی و اجتماعی مهاباد در وضعیت مطلوب و ویژە قرار دارد امید است مسئولان و نهادهای فرهنگی استان و مهاباد نسبت بە این توانایی فرهنگی و اجتماعی بە مثابە یک فرصت بنیادین برای توسعە پایدار شهرستان و استان  توجە ویژە و دقیق‌تر داشتە باشند.

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد