تاريخ: ۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير ساعت ۲۳:۱۳ بازدید: 1186      نظرات: 0      کد مطلب: 16271
پروژەهای نیمە تمام مهاباد در پیچ‌وخم بروکراسی

آیا پروژەهای مسکوت جان تازه می‌گیرند؟


رییس سازمان بودجە و برنامە‌ریزی آذربایجان غربی بەهمراه رییس دانشگاه علوم پزشکی استان از طرح‌های نیمەکارە حوزە سلامت در مهاباد بازدید کردند.
امروز دوشنبە ناصر حضرتی رییس سازمان بودجە و برنامه‌ریزی استان همراه با جواد آقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی استان از طرح‌های بیمارستان ٣۵٠ تختخوابی و دانشکده پیراپزشکی مهاباد بازدید به عمل آوردند.
در این باره حضرتی بە خبرنگار هاژە گفت: امروز به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی استان فرماندار مهاباد از دو پروژه بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و پروژه دانشکده پیراپزشکی و پرستاری بازدید شد. پروژه بیمارستان ٣٠ درصد پیشرفت داشته است. میزان اعتباری استانی این پروژە در سال ١۴٠٠، پانزده میلیارد می‌باشد. هر چند هدف دولت بە پایان رساندن پروژه‌های نیمە‌تمام بودە اما اعتبارات کشوری نیز بە این پروژە اختصاص داده شدە است.
رییس سازمان بودجه و برنامە‌ریزی استان افزود: در مورد پروژه دانشکده پیراپزشکی جلسه هماهنگی با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، شهرداری، فرمانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان با محوریت فرماندار برگزار شد. در این جلسه، سازمان بودجه استان متعهد شد که اقدامات لازم را در راستای اتمام پروژه دانشکده پیراپزشکی انجام دهد. در جلسه مذکور، جمع‌بندی‌هایی جهت برآورد میزان اعتبارات لازم برای محوطه‌سازی تجهیز سالن آمفی‌تئاتر، کتابخانە و وسائل مورد نیاز انجام شد.
ناصر حضرتی همچنین اضافە کرد: هفته آینده اعتبارات لازم جهت اتمام پروژه دانشکده پیراپزشکی تخصیص خواهد یافت و پروژه احتمالا ظرف چهل تا ۴۵ روز آتی تحویل دادە خواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان که به همراه حضرتی در بازدید و جلسات امروز حضور داشت نیز عنوان کرد: بیمارستان ٣۵٠ تختخوابی مهاباد کە با پیشرفت ٢٠ درصدی همراه است، توسط شرکت مادرتخصصی وزارت بهداشت در حال اجرا می‌باشد. برای امسال ۵٠ میلیارد جهت پیشبرد پروژه مناسب بودە اما میزان اعتبارات در سال‌های آتی باید افزایش یابد.
جواد آقازاده در مورد پروژه دانشکده پیراپزشکی مهاباد گفت: مقدار کمی از کارهای فنی از جمله محوطه‌سازی، دیوارکشی و کارهای تاسیساتی باقی مانده است.
مشاهدە وضعیت پروژەهای نیمەتمام در مهاباد سوالات زیادی بە همراه دارد. باید دید کە این پروژەها پس از چندیدن سال بە بهرەبرداری خواهند رسید؟ چە مقدار عزم جدی برای اتمام این پروژەها وجود دارد؟ رفتار دولت آینده با پروژەهای نیمەتمام شهرستان چگونە خواهد بود؟ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد